Proximamente

EducaTeatro Producións® é unha empresa cultural dedicada á produción, distribución e promoción de espectáculos infantís e familiares.
A música, a lingua e a diversión son os piares fundamentais dos nosos traballos, cos que pretendemos fomentar a educación en valores e contribuír a unha aprendizaxe signicativa.

EDUCATEATRO PRODUCIÓNS